Frigerio

Vi marknadsför numera tråddragningsmaskiner från Italiens ledande tillverkare MARIO FRIGERIO S.p.A.

Många känner säkert redan till Frigerio´s synnerligen robusta maskiner där alla komponenter inklusive växellådorna är av egen tillverkning. Utmärkande för maskinerna är vidare det patenterade systemet för effektivare blockkylning. Systemet är ca 10 % effektivare än den tidigare narrow-gap-kylningen.

Elkomponenter och styrsystem kommer som standard från Siemens. PLC är Siemens S7 och kommunikationen sker över någon av Siemens operatörspaneler.

Företaget grundades 1897 och man levererar ut mer än 100 dragbänkar årligen. Dessutom är Frigerio en stor tillverkare av linslagningsmaskiner.
Sökbegrepp: Linslagning för kabel och stållina, tråddragning, avhaspel, spolverk
Dragmaskin
Dragbänk
Dragbänkar
Tråddragmaskin
Linslagningsmaskin

Frigerio horisontell avhaspel för högkolhaltig ståltråd Strecker vertikalsvets ihop med Frigerio horisontell avhaspel Torrdragmaskin för klen fjädertråd
Frigerioväxellådor i monteringen Frigerio horisontell avhaspel för högkolhaltig tråd Frigerio dragmaskin