SMS-Group, Mönchengladbach

De bästa delarna ur Eumucos samt Hasenclevers program finns idag sammanfattat under SMS-Meer, tidigare SMS Eumuco. Förformningsaggregat, smidespressar och efterformningsaggregat för sänksmidesindustrin, smidesmaskiner för ämnestillverkning, räckvalsutrustningar är några exempel ur produktprogrammet. Företaget har lyckats överleva i en krympande marknad och är en partner för utrustningar vad gäller i stort sett samtliga varma och halvvarma omformningsapplikationer.

Smidespress
Maxipress
Räckvals