Soprem

Alla former av utrustning för avhaspling och avlindning av tråd och band. Haspling, riktning, mätning och klippning är några begrepp som man gärna förknippar med Soprems produkter. Man levererar allt från enskilda hasplar till hela framdragnings- och matningslinjer.
Spolverk
Avspolverk
Påspolverk
Spolmaskin
Slingreglering