Krollmann

Spetsning kan ske med olika tekniker, Krollmann behärskar alla! Vi tillhandahåller utrustningar för traditionell vals-spetsning, spetsfräsning, spetspressning och hamring.

Pressning används för rör, där man beroende på dimension och väggtjocklek kan skapa olika typer av pressade spetsar.

Hamring har den fördelen att oändligt långa spetsar kan göras på t.ex. tråd. Vidare har den hamrade tråden synnerligen goda mekaniska egenskaper. Hamringsmaskinerna kan dessutom användas för plastisk omformning av rör och stångämnen till komponenter, t.ex. axlar, formade rördetaljer etc.

Fräsning ar en spånskärande medod att reducera diametern inför efterföljande processsteg.

Valsning sker i delvis öppen kaliber. Krollmann har tagit fram en ny modell där valpaketet svänger 100 grader mellan horisontellt och vertikalt läge under spetsningen. Detta innebär att operatören inte behöver vrida tråden eller byta mellan horisontell/vertikalpar.

DWU2, konventionell valsspetsmaskin FMD, fräsmaskin för fräsning av spetsar HM-1, centrisk hamringsmaskin för omformande spetsning