Från Spritztechnik, en av Tysklands ledande tillverkare, förser vi svenska dragerier med såväl blockbeläggningar som nytillverkade dragblock. Verksamheten i Sverige har pågått under ett antal år och vi har fina referenser.
Vi kan utföra alla förekommande beläggningstyper som

- Wolframkarbid ( hårdmetall )
- Keramik ( Kerblack )
- Sintrade beläggningar ( Metco )
- Kromstålsbeläggingar
- Högkromhaltiga beläggningar med HVOF

Även nytillverkning av block för torrdragning samt dragkonor för våtdragning.

Arbetena håller mycket hög kvalité till verkligen vettiga priser vilket gjort att vi ser en positiv volymutveckling på dessa produkter.

Exempel på belagda dragringar Beäggningsrobot tillsammans med några bearbetningsexempel.