Strecker, Limburg/Lahn

Skarva tråd, kabel och band gör man med stumsvetsning samt för grövre dimensioner också brännsvetsning. Strecker är helt koncentrerade på skarvsvetsning för tråd och lina och förser tråd- och kabelindustrin över hela världen med sina utrustningar.
Ensamma om utrustningar för att svetsa aluminium och kopparledare mot varandra.

I programmet finns åven automatiserade utrustningar med t.ex glödgningsautomatik och automatisk avgradning.