Böhl, Hilden

Förpackningsmaskiner som bygger på principen att linda eller vira förpackningsmaterial runt produkten, som kan vara antingen ringformig som en trådring eller i form av långgods, exempelvis en stångbunt. Förpackningsmaterialet kan i stort sett väljas fritt, papper, plastat papper, kreppapper, PE-folie, rostskyddande folie, sträckfilm etc.

Maskinerna kan förses med en robotarm, som gör förpackningsförloppet automatiserat.

Lindningsmaskin BSB 30 för sträckfilm eller folie på långgods Böhl förpackningsmaskin för långgods