SMS-Group, Mönchengladbach

Schumags maskintillverkning har numera integrerats i SMS-Group. Produktprogrammet består som tidigare av kombinerade dragbänkar för tillverkning av stång eller rör ifrån hasplat utgångsmaterial. Vidare Skalsvarvar dels från dåvarande Kieserlings produktprogram men numera huvudsakligen den egenutveckade PM-serien. SMS-Group Blankstahl är en komplett leverantör för stång- och rörtillverkare.


Skalsvarv
Riktmaskin
Fasmaskin

Skalsvarv enligt moderna principer med mineralbetongfundament PM 2, Schumags senaste generation av skalsvarvar