SMS-Group , Mönchengladbach

Traditionellt sett bygger SMS-Group kombinerade dragbänkar för tillverkning av stång eller rör ifrån valstråd. Man har sedan 1994 även övertagit produktprogramet från Kieserling i form av skalsvarvar och riktmaskiner, vilket gör SMS-Group till en komplett leverantör för stång- och rörtillverkare.