Välkommen till Tuna Teknik AB!
Vi förser svenska tråd-, stång- och rörtillverkare samt smedjor med kvalificerad produktionsutrustning från ledande tyska och italienska maskinbyggare.

Riktning, matning och styrning av tråd, lina och kabel är en annan specialité med produkter från vår leverantör WITELS ALBERT, Berlin.

Vi marknadsför även höglegerat svetsmaterial Från Capilla för påläggssvetsning och sammanfogning. Speciellt fokus på livslängsdsförbättringar och reparationer av smidesverktyg samt andra verktyg för varma applikationer.

Vår strävan är att genom ett nära samarbete med våra leverantörer alltid kunna ge våra kunder snabb och korrekt service.

Prova själv får Ni se - Välkommen till TUNA TEKNIK!


VASSENA hårdmetall-dragskivor! Ta gärna en extra till på vassena.it
Flera stora tråddillverkare söker sig tillbaka till traditionella dragskivor.

ACKER: Slitna dragblock behandlas professionellt hos fabriken i Siegen och får oftast bättre livslängd än då de var nya.
Vi säljer även kompletta dragblock för samtliga dragmaskinsfabrikat .

Uppdaterad 2019-11-22