Tråd Band & Kabel

Riktapparater

Witels Albert, Berlin

Marknadsledande tillverkare av riktapparater, matarverk, rullstyrningar, trådledare etc. för tråd-, band- och kabelindustrin. Enskilda komponenter eller färdiga rikt- och matarenheter.

 • Riktapparat

 • Riktapparater

 • Matarverk

 • Rullstyrning

 • Förformare

 • Riktrulle

 • Riktrullar

 • Styrrulle

 • Styrrullar

Stumsvetsmaskiner

August Strecker, Limburg/Lahn

Skarva tråd, kabel och band gör man med stumsvetsning ibland även kallat stuksvetsning. Trådändarna förs samman, ström värmer trådändarna som därefter stukas samman.

Streckers affärside är tillverkning av maskiner för skarvsvetsning för tråd och lina och förser tråd- och kabelindustrin över hela världen med sina utrustningar.

Ensamma om utrustningar och know-how för att sammanfoga aluminium och kopparledare mot varandra.

För att säkerställa jämn kvalité vid svetsning av högkolhaltigt (lufthärdande) material kan maskinerna förses med programstyrd glödgningsautomatik och vissa varianter även med automatisk avgradning.

Tråddragmaskiner

Mario Frigerio

Vi marknadsför tråddragningsmaskiner av fabrikat FRIGERIO från Italiens ledande tillverkare MFL-Group S.p.A.

Många känner säkert redan till Frigerio's synnerligen robusta maskiner där alla komponenter inklusive växellådorna är av egen tillverkning. Utmärkande för maskinerna är vidare det patenterade systemet för effektivare blockkylning. Systemet är ca 10 % effektivare än den tidigare narrow-gap-kylningen.

Elkomponenter och styrsystem kommer som standard i modernaste version från Siemens.

Företaget grundades 1897 och man levererar ut mer än 100 dragbänkar årligen. Dessutom är Frigerio en stor tillverkare av linslagningsmaskiner.

Sökbegrepp: Linslagning för kabel och stållina, tråddragning, avhaspel, spolverk

 • Dragmaskin

 • Dragmaskiner

 • Dragbänk

 • Dragbänkar

 • Tråddragmaskin

 • Tråddragmaskiner

 • Tråddragningsmaskin

 • Tråddragningsmaskiner

 • Linslagningsmaskin

Hasplar – spolverk

Soprem

Alla former av utrustning för avhaspling och avlindning av tråd och band. Haspling, riktning, matning och klippning är några begrepp som man gärna förknippar med Soprems produkter. Man levererar allt från enskilda hasplar till hela framdragnings- och matningslinjer.

 • Spolverk

 • Avspolverk

 • Påspolverk

 • Spolmaskin

 • Slingreglering

Platt- och profilvalsverk

Bühler Redex, Pforzheim

Bühler Redex tillverkar valsverk för tråd och band.

Huvudapplikationerna är plattvalsning och profilvalsning av tråd samt reducervalsning. Man gör även bandvalsverk för bandbredder upp till 400 mm. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet och stor precision för krävande uppgifter.

Reducervalsning kan i vissa fall vara ett alternativ till tråddragning för svårare materialkvaliteter, då valsning normalt sett möjliggör större reduktioner mellan glödgningarna än vid dragning.

Vidare bygger man profilvalsverk för mer eller mindre komplicerade profiler för fordonsindustrin, medicin, elektronik etc.

Acker Metallspritztechnik

Från Acker Metallspritztechnik, en av Tysklands ledande tillverkare, förser vi svenska tråddragerier med såväl blockbeläggningar som nytillverkade dragblock. Verksamheten i Sverige har pågått under ett antal år och vi har fina referenser.

Surface Engineering

Slipning och polering av tråd, rör, stång i olika profilformer med olika metoder.

Krollman

Spetsmaskiner genom valsning, fräsning eller hamring.

Vassena

Dragskivor, tryckdragskivor, nibb, profilskivor, diamantdragskivor samt system för rengöring.

GMP

Spolar för tråd, kabel i olika former. Kollapsibla spolar och lyftverktyg.

Jopuhsen Bündgens

Roterande riktning, kapning, ändbearbetning.

Wrap4U

Förpackningsmaskiner för ringar eller långods genom lindning av packmaterial.

Vi kan utföra alla förekommande beläggningstyper som

 • Wolframkarbid ( hårdmetall )

 • Keramik ( Kerblack )

 • Sintrade beläggningar ( Metco )

 • Kromstålsbeläggingar

 • Högkromhaltiga beläggningar med HVOF

Vi utför även nytillverkning av block för torrdragning samt dragkonor för våtdragning.

Arbetena håller mycket hög kvalité och det har därigenom visat sig lönsamt att skicka dragblock fram och tillbaka till Tyskland.

Tuna Teknik AB

Stationsvägen 18
SE-184 50 Åkersberga