Våra Produkter

Riktapparater

Witels Albert, Berlin

Marknadsledande tillverkare av riktapparater, matarverk, rullstyrningar, trådledare etc. för tråd-, band- och kabelindustrin. Enskilda komponenter eller färdiga rikt- och matarenheter.

 • Riktapparat

 • Riktapparater

 • Matarverk

 • Rullstyrning

 • Förformare

 • Riktrulle

 • Riktrullar

 • Styrrulle

 • Styrrullar

Stumsvetsmaskiner

Strecker, Limburg/Lahn

Skarva tråd, kabel och band gör man med stumsvetsning ibland även kallat stuksvetsning. Trådändarna förs samman, ström värmer trådändarna som därefter stukas samman.

Streckers affärside är tillverkning av maskiner för skarvsvetsning för tråd och lina och förser tråd- och kabelindustrin över hela världen med sina utrustningar.

Ensamma om utrustningar och know-how för att sammanfoga aluminium och kopparledare mot varandra.

För att säkerställa jämn kvalité vid svetsning av högkolhaltigt (lufthärdande) material kan maskinerna förses med programstyrd glödgningsautomatik och vissa varianter även med automatisk avgradning.

Tråddragmaskiner

Mario Frigerio

Vi marknadsför tråddragningsmaskiner av fabrikat FRIGERIO från Italiens ledande tillverkare MFL-Group S.p.A.

Många känner säkert redan till Frigerio's synnerligen robusta maskiner där alla komponenter inklusive växellådorna är av egen tillverkning. Utmärkande för maskinerna är vidare det patenterade systemet för effektivare blockkylning. Systemet är ca 10 % effektivare än den tidigare narrow-gap-kylningen.

Elkomponenter och styrsystem kommer som standard i modernaste version från Siemens.

Företaget grundades 1897 och man levererar ut mer än 100 dragbänkar årligen. Dessutom är Frigerio en stor tillverkare av linslagningsmaskiner.

Sökbegrepp: Linslagning för kabel och stållina, tråddragning, avhaspel, spolverk

 • Dragmaskin

 • Dragmaskiner

 • Dragbänk

 • Dragbänkar

 • Tråddragmaskin

 • Tråddragmaskiner

 • Tråddragningsmaskin

 • Tråddragningsmaskiner

 • Linslagningsmaskin

Hasplar – spolverk

Soprem

Alla former av utrustning för avhaspling och avlindning av tråd och band. Haspling, riktning, matning och klippning är några begrepp som man gärna förknippar med Soprems produkter. Man levererar allt från enskilda hasplar till hela framdragnings- och matningslinjer.

 • Spolverk

 • Avspolverk

 • Påspolverk

 • Spolmaskin

 • Slingreglering

Förpackningsmaskiner

wrap4u, Remscheid

Förpackningsmaskiner som bygger på principen att linda eller vira förpackningsmaterial runt produkten, som kan vara antingen ringformig som en trådring eller i form av långgods, exempelvis en stångbunt. Förpackningsmaterialet kan i stort sett väljas fritt, papper, plastat papper, kreppapper, PE-folie, rostskyddande folie, sträckfilm etc.

Maskiner för ringformigt gods kan linda förpackningsmaterialet genom ögat med gosdset antingen stående eller liggande. Trådringar, bandringar, kabel, slang,däck etc.

Långgods kan emballeras i trä-, plast-, stål- och metallindustrin.

Dragskivor

Vassena Filiere Srl

I Lecco finns familjeföretaget Vassena, ledande tillverkare av hårdmetall-dragskivor.
En specialité är tryckdragskivor av egen kompakt design, passande i de flesta standardhållare. Titta gärna vidare på Vassenas egen hemsida, länk finns under fliken leverantörer.

Vi kan nu även erbjuda en patenterad mekanisk rengöringsutrustning för dragen tråd. Reducerar smörjmedelsmängden på färdig tråd med 60-70%.

Maskiner

MSG

Stegmatare för separering av stång och rör. Rakhetsmätning 100% in line för stång och rör. Mätutrustning för kalla och varma rör i produktion. Specialmaskiner för kundanpassade behov.

Spetsmaskiner

KrollmannSpetsning kan ske med olika tekniker, Krollmann behärskar alla! Vi tillhandahåller utrustningar för traditionell vals-spetsning, spetsfräsning, spetspressning och hamring.

Pressning används för rör, där man beroende på dimension och väggtjocklek kan skapa olika typer av pressade spetsar.

Hamring har den fördelen att oändligt långa spetsar kan göras på t.ex. tråd. Vidare har den hamrade tråden synnerligen goda mekaniska egenskaper. Hamringsmaskinerna kan dessutom användas för plastisk omformning av rör och stångämnen till komponenter, t.ex. axlar, formade rördetaljer etc.

Fräsning ar en spånskärande medod att reducera diametern inför efterföljande processsteg.

Valsning sker i delvis öppen kaliber. Krollmann har tagit fram en ny modell där valpaketet svänger 100 grader mellan horisontellt och vertikalt läge under spetsningen. Detta innebär att operatören inte behöver vrida tråden eller byta mellan horisontell/vertikalpar.

Rikt- och klippmaskiner

Jouhsen Bündgens

Högproduktiva, tångmatade rikt-, klipp och ändbearbetningsmaskiner för klenaste tråd upp till 16 mm. Speciellt lämpade för större volymer. Tångmatning säkerställer perfekt hantering av känsliga ytor.

Platt- och profilvalsverk

Bühler Redex, Pforzheim

Bühler Redex tillverkar valsverk för tråd och band.

Huvudapplikationerna är plattvalsning och profilvalsning av tråd samt reducervalsning. Man gör även bandvalsverk för bandbredder upp till 400 mm. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet och stor precision för krävande uppgifter.

Reducervalsning kan i vissa fall vara ett alternativ till tråddragning för svårare materialkvaliteter, då valsning normalt sett möjliggör större reduktioner mellan glödgningarna än vid dragning.

Vidare bygger man profilvalsverk för mer eller mindre komplicerade profiler för fordonsindustrin, medicin, elektronik etc.

Röravstickningsmaskiner

Reika-Werk, HagenTillverkar dels utrustningar för rörtillverkare i form av hela färdigställningen efter riktning, alltså tempon som ändkapning, gradning, fasning, mittdelning, oförstörande provning samt buntning.

Man tillverkar vidare kapmaskiner för kortfixlängder.

Kapprincipen är avstickning med stillastående rör och ett roterande skärhuvud. Denna metod ger planparallella snitt med mycket snäva toleranser. I maskinen kan även in- och utvändig gradning utföras dubbelsidigt i samma uppspänning som kapningen.

För högre prestandakrav kan ändbearbetningen göras i en separat maskin, som är hoplänkad med kapmaskinen.

Tuna Teknik AB

Stationsvägen 18
SE-184 50 Åkersberga