Leverantörer

Acker

Dragblock och Blockbeläggningar

BUEHLER REDEX

Platt- profil, och reducervalsverk med tillhörande utrustning för tråd- och bandindustrin.

CAPILLA

Svetsmaterial för alla applikationer, specialite’ påläggssvetsning.

wrap4u

Förpackningsmaskiner som bygger på principen att linda eller vira förpackningsmaterial runt produkten.

JOUHSEN BUNDGEns

Rikt- och klippmaskiner. Varmsepareringsmaskiner för tråd och klena rör.

KROLLMANN

Spetsmakiner för tråd, rör, stång och profil.

MARIO FRIGERIO

Tråddragmaskiner, av- och påspolverk samt trådrageriutrustningar.

MSG

Stegmatare för separering av stång och rör. Mätutrustning för kalla och varma rör i produktion. Rakhetsmätning för långgods i produktion.

REIKA

Röravstickningsmaskiner, kap- och provningslinjer för rörverk.

Saar Hartmetall und Werkzeuge

Hårdmetallvalsar och valsringar, skalsvarvskär etc, hårdmetallverktyg, Extruder skruvar i hårdmetall.

SOPREM

Utrustningar för avhaspling, riktning och matning av band och tråd.

Strecker

Svetsmaskiner för tråd, kabel, profiler och band.

Vassena

Italiens främste tillverkare av dragskivor, tryckdragskivor, trådstyrhylsor i hårdmetall.

Witels Albert

Riktapparater för tråd, band och kabel. Riktrullar, styrrullar, transportenheter. Avhasplings-/riktsystem, rullkors.

Mair Research

Utrustning för stång och rörtillverkning, Skalssvarvar, riktmaskiner, kapmaskiner ändberabetning, hantering och paketering av långgods.