Leverantörer

img25

Acker

Dragblock och Blockbeläggningar

img25

BUEHLER REDEX

Platt- profil, och reducervalsverk med tillhörande utrustning för tråd- och bandindustrin.

img25

CAPILLA

Svetsmaterial för alla applikationer, specialite’ påläggssvetsning.

img26

Böhl

Förpackningsmaskiner som bygger på principen att linda eller vira förpackningsmaterial runt produkten.

img26

JOUHSEN BUNDGEns

Rikt- och klippmaskiner. Varmsepareringsmaskiner för tråd och klena rör.

img25

KROLLMANN

Spetsmakiner för tråd, rör, stång och profil.

img26

MARIO FRIGERIO

Tråddragmaskiner, av- och påspolverk samt trådrageriutrustningar.

img25

MSG

Stegmatare för separering av stång och rör. Mätutrustning för kalla och varma rör i produktion. Rakhetsmätning för långgods i produktion.

img26

REIKA

Röravstickningsmaskiner, kap- och provningslinjer för rörverk.

img25

Saar Hartmetall und Werkzeuge

Hårdmetallvalsar och valsringar, skalsvarvskär etc, hårdmetallverktyg, Extruder skruvar i hårdmetall.

img26

SMS Group

Skalsvarvar och riktmaskiner för stång, kombinerade dragbänkar samt sänksmidespressar.

img25

SOPREM

Utrustningar för avhaspling, riktning och matning av band och tråd.

img26

Strecker

Svetsmaskiner för tråd, kabel, profiler och band.

img25

Vassena

Italiens främste tillverkare av dragskivor, tryckdragskivor, trådstyrhylsor i hårdmetall...

img26

Witels Albert

Riktapparater för tråd, band och kabel. Riktrullar, styrrullar, transportenheter. Avhasplings-/riktsystem, rullkors.