Svetstråd & Hårdbeläggning

Capilla Schweissmaterialien

Bielefeld

Capilla är en tysk elektrodtillverkare och leverantör av tillsatsmaterial för alla typer av svetsning och lödning. Vi kan erbjuda speciell kompetens för påläggssvetsning för att förbättra nötningsmotstånd i olika applikationer. Slitageförbättring av smidesverktyg, såväl för sänksmide som friformssmide är en specialitet.

Capilla är en partner för utveckling av verktygslivslängd för verktyg i varma applikationer. Påläggssvetsning av t ex sänksmidesverktyg kan ge väsentliga livslängdsförbättringar jämfört med traditionella stålverktyg.

Beroende på smidesaggregat och applikation utarbetar vi kundspecifika rekommendationer om processen och levererar motsvarande svetsmaterial.

Sänksmide, friformssmedjor, gjuterier (reparationssvetsning av gjutgods) är i dagsläget de huvudsakliga kundkategorierna.

Capilla Schweissmaterialien

Bielefeld

Capilla är en tysk elektrodtillverkare och leverantör av tillsatsmaterial för alla typer av svetsning och lödning. Vi kan erbjuda speciell kompetens för påläggssvetsning för att förbättra nötningsmotstånd i olika applikationer. Slitageförbättring av smidesverktyg, såväl för sänksmide som friformssmide är en specialitet.

Capilla är en partner för utveckling av verktygslivslängd för verktyg i varma applikationer. Påläggssvetsning av t ex sänksmidesverktyg kan ge väsentliga livslängdsförbättringar jämfört med traditionella stålverktyg.

Beroende på smidesaggregat och applikation utarbetar vi kundspecifika rekommendationer om processen och levererar motsvarande svetsmaterial.

Sänksmide, friformssmedjor, gjuterier (reparationssvetsning av gjutgods) är i dagsläget de huvudsakliga kundkategorierna.

Vi kan erbjuda tillsatsmaterial för följande kategorier:

  • Låg- och mellanlegerade stål

  • Rostfria och värmebeständiga stål

  • Högvarmhållfasta och skalresistensta stål

  • Varm- och kallarbetsstål

  • Nötnings-och slitageresistenta stål

  • Gjutjärn, brons och aluminiumlegeringar

  • Hårdlödning

  • Pulver för plasma- och flamsprutning

  • Svetselektroder

  • Rör-tråd

  • Homogentråd

Material från Capilla

Tuna Teknik AB

Stationsvägen 18
SE-184 50 Åkersberga