Våra leverantörer

 

 

 

 

 

 

 Platt- profil, och reducervalsverk med tillhörande utrustning för tråd- och bandindustrin

Besök hemsida

 Förpackningsmaskiner för ringformat gods, tex trådringar och långgods

Besök hemsida

 Svetsmaterial för beläggning av smidesverktyg, alla typer av hårdpålägg

Besök hemsida

 Rikt- och klippmaskiner, även i kombination med ändbearbetning i samma operation. Varmsepareringsmaskiner för tråd och klena rör.

Besök hemsida

 Spetsmakiner för tråd, rör, stång och profil

Besök hemsida

 Tråddragmaskiner, av- och påspolverk samt trådrageriutrustningar

Besök hemsida

 Stegmatare för separering av stång och rör. Rakhetsmätning 100% in line för stång och rör. Mätutrustning för kalla och varma rör i produktion. Specialmaskiner för kundanpassade behov

Besök hemsida

 Röravstickningsmaskiner, kap- och provningslinjer för rörverk

Besök hemsida

 Hårdmetallvalsar och valsringar, skalsvarvskär etc, hårdmetallverktyg, Extruder skruvar i hårdmetall

Besök hemsida

 Smidesmaskiner, pressar och anläggningar för smidesindustrin

Besök hemsida

 Kombinerade dragmaskiner, skalsvarvar, riktmaskiner

Besök hemsida

 Utrustningar för avhaspling av tråd och band, linjer för matning och riktning

Besök hemsida

 Svetsmaskiner för tråd, kabel, profiler och band

Besök hemsida

 Italiens främste tillverkare av dragskivor, tryckdragskivor, trådstyrhylsor i hårdmetall, etc

Besök hemsida

 Riktapparater för tråd, band och kabel. Riktrullar, styrrullar, transportenheter. Avhasplings-/riktsystem, rullkors

Besök hemsida