Dragblock & Blockrenoveringar

Acker Metallspritztechnik

Från Acker Metallspritztechnik, en av Tysklands ledande tillverkare, förser vi svenska tråddragerier med såväl blockbeläggningar som nytillverkade dragblock. Verksamheten i Sverige har pågått under ett antal år och vi har fina referenser.

Vi kan utföra alla förekommande beläggningstyper som

  • Wolframkarbid ( hårdmetall )

  • Keramik ( Kerblack )

  • Sintrade beläggningar ( Metco )

  • Kromstålsbeläggingar

  • Högkromhaltiga beläggningar med HVOF

Vi utför även nytillverkning av block för torrdragning samt dragkonor för våtdragning.

Arbetena håller mycket hög kvalité och det har därigenom visat sig lönsamt att skicka dragblock fram och tillbaka till Tyskland.

Tuna Teknik AB

Stationsvägen 18
SE-184 50 Åkersberga